Przejdź do treści
niosący mnie cytat

Razem możemy tworzyć piękniejszy świat pełen uważności i empatii.

Biografia

Mój sposób na życie

Moja pasja i główny cel życiowy to pomoc dzieciom w trudnym procesie dorastania.

Pragnę być dla nich przewodnikiem w odkrywaniu ich potrzeb, ucząc je nazwania i zrozumienia swoich emocji. Dlatego piszę bajki, które nie tylko bawią, ale także wspierają, oraz prowadzę zajęcia, gdzie uczę dzieci umiejętności społecznych poprzez artterapię.

Wierzę, że umiejętność wyrażania swoich uczuć i budowania zdrowych relacji jest niezwykle ważna dla ich rozwoju osobistego i społecznego.

Uważność jest kluczowym elementem mojej pracy.

Wierzę w magię dotyku jako narzędzia do odkrywania ukrytych emocji.

Pracując z dziećmi, staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której mogą one wyrażać siebie bez strachu i wstydu.

Poprzez uważność, uczę dzieci akceptacji siebie i innych oraz empatii – wartości, które są niezbędne do budowania harmonijnych relacji.

Jeśli potrafimy marzyć o czymś, potrafimy także to osiągnąć – te słowa Walt Disney’a stanowią dla mnie niezwykłe źródło inspiracji.

Wierzę, że nawet najmniejsze marzenia mają potencjał, by stać się wielkimi jak góry, jeśli tylko poświęcimy im uwagę i wysiłek.

Jestem przekonana, że każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał do rozwoju, a kluczem do jego odkrycia jest uważność.

To właśnie uważność
– świadome obecne tu i teraz – pozwala nam docenić piękno chwili oraz dostrzec możliwości, jakie niesie każdy dzień.